Lidmaatschapscriteria van SNGH

Wie kan lid worden?

Individuele fysiotherapeuten zijn welkom bij SNGH. Zij moeten minimaal 3 dagen verspreid over de week werkzaam in het verzorgingsgebied Groene Hart Ziekenhuis, zijn. Nieuwe leden worden altijd eerst aspirant-lid.

Toetreding en selectie:

We hanteren een open netwerk met beperkte instroom.

Criteria voor toetreding:

 • Schriftelijke aanmelding (email)
 • Persoonlijke kwaliteiten en motivatie.
 • Lokale behoefte binnen onze regionale spreiding.
 • Toegevoegde waarde voor SNGH.
 • Verplichte cursussen bij Progress Educations: 'diagnostiek bij schouderklachten' en 'schouderrevalidatie'.
 • Aanmelding en motivatie voor 1 november voor toetreding het volgende jaar.

Het bestuur besluit over toelating en toetredingscriteria.

Praktijkcriteria:

Leden werken in praktijken die voldoen aan KNGF-richtlijnen. Elke fysiotherapeut moet geregistreerd staan bij KRF NL of Keurmerk Fysiotherapie en de KNGF gedragscodes volgen.

Einde lidmaatschap:

Opzegging, overlijden, beëindiging beroep, of door besluit van het netwerk. Contributies worden niet terugbetaald, tenzij het bestuur uitzonderingen maakt.

Rechten en Plichten van Leden

Rechten:

 • Blijf up-to-date met netwerkactiviteiten.
 • Optimaliseer je praktijk met onze website, bijeenkomsten en patiëntenstroom.
 • Profiteer van SNGH-lidmaatschap voor professionele profilering.

Plichten:

 • Betaal de jaarlijkse contributie tijdig.
 • Neem actief deel aan de ca. 4 gezamenlijke netwerkbijeenkomsten per jaar
 • Volg de door SNGH opgestelde scholing (waaronder het jaarlijkse Schoudercongres van SNN).
 • Actieve bijdrage in bestuur, werkgroepen of intervisiegroepen.
 • Niet voldoen aan de plichten kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. In uitzonderlijke gevallen kunnen leden verzoeken om een tijdelijke ontheffing. Leden zijn ambassadeurs van SNGH en dragen dit met trots uit.

Deel deze pagina