Neuralgische amyotrofie

Neuralgische amyotrofie dankt zijn naam aan de typische verschijnselen die deze aandoening typeert. Neuralgisch staat voor zenuwpijn, en amyotrofie staat voor spierfunctieverlies.

Ontstaan

De aandoening ontstaat doordat er een ontstekingsreactie plaats vindt in de zenuwen.
Meestal van de Plexus Brachialis (Zie figuur 10.1) Maar de ontsteking kan ook andere zenuwen irriteren.

Klachten & verschijnselen

De ontsteking kan opeens, zonder aanwijsbare oorzaak ontstaan en veroorzaakt hevige pijn in de schouder / arm binnen enkele uren. Op de plaats van de ontsteking is de doorstroming van informatie verstoord. Zo krijgen de spieren die aangestuurd worden door die zenuw geen informatie om te kunnen bewegen. Hierdoor ontstaat direct krachtsverlies en na langere tijd zichtbare afname van spieromvang.


Figuur 10.1: Zenuwen van de plexus brachialis aangegeven met blauw. Overige zenuwen zijn aangegeven in geel.

Oorzaak

De oorzaak van de aandoening is niet bekend, maar heeft waarschijnlijk met een auto-immuunreactie te maken. Bovendien is bekend dat gebeurtenissen zoals infecties, zwangerschap, zware inspanning, operaties of verwonding aan de schouder een aanval van zenuwontstekingen kunnen uitlokken.

Beloop

De hevige pijn verdwijnt vrij snel. Toch zal pijnmedicatie een belangrijke rol spelen in de begin fase. Daarna vindt herstel van spierkracht plaats. Dit kan maanden tot jaren in beslag nemen, afhankelijk van de mate van zenuwbeschadiging.

Posttraumatische Dystrofie (CRPS)

De naam dystrofie is afgeleid van het woord trofiek. Met trofiek wordt de voedingstoestand van het weefsel bedoeld. Dystrofie betekent dus dat er een stoornis is in de trofiek.
Posttraumatisch betekent; na een ingreep of ongeval. Er zijn vele namen en afkortingen in omgang die dezelfde complicatie weergeven. De meest recente is CRPS. (Complex Regionaal Pijn Syndroom). Andere namen: Südeckse dystrofie, RSD.

Ontstaan

Bij een dystrofie is vaak een hand, pols, enkel of knie aangedaan. Maar soms ook een heel been of een arm. Meestal ontstaat het na een ongeval (trauma) of een operatie, heel zelden spontaan. Door dystrofie wordt de genezing na een letsel (hoe klein ook) verstoord.
Er zijn echter vele verschillende theorieën die het ontstaan proberen te verklaren. Op dit moment is er nog geen eenduidige theorie. Wel betreft het een ernstige aandoening.

Klachten & verschijnselen

De belangrijkste klacht is de heftige continue pijn waarbij de ernst van dystrofie los staat van de ernst van het eventuele letsel. Naast pijn zijn er vaak veranderingen zichtbaar en voelbaar van de huid. Op lange termijn is het mogelijk dat het aangedane lichaamsdeel een sterk veranderd uiterlijk heeft en niet meer in staat is goed te functioneren. Factoren die veranderen zijn bijvoorbeeld; kleur, omvang, temperatuur, vochtregulatie, haargroei.

Beloop

Het overgrote deel geneest binnen korte tijd zonder restverschijnselen. Een klein deel daarvan houdt langdurige klachten over.

Wilt u meer weten? Ga naar De Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten.

Relatie interne organen & schouderpijn

Soms is het mogelijk dat schouderpijn bestaat zonder dat er een aanwijsbare oorzaak in of rond de schouder is. Meestal betreft het een constant zeurende pijn die NIET direct erger wordt door bewegen. Soms is sprake van nachtelijke pijn.
In een dergelijke situatie is de oorzaak van de schouderpijn een intern orgaan.

Voorbeelden:

De schouderpijn bevindt zich links. De mogelijke oorzaak van de pijn is een onderliggend hart, long maag of milt probleem.
De schouderpijn bevindt zich rechts. De mogelijke oorzaak van de pijn is een onderliggend lever, long of galblaas probleem.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij een orgaan de oorzaak is van de schouderpijn.

 

  Schoudernetwerk Nederland


Deel deze pagina